L'educació sexual és un tema pendent a les escoles i instituts
/

Educació sexual, un tema poc tractat

Cal parlar-ne més, més aviat, i d’una manera més didàctica

Per: Lucia Coca, Vanessa Oprea, Jan Navarro, Helga Graells

Les xerrades sobre educació sexual s’haurien de fer més sovint ja que no tenim gaire informació. Ens falta informació sobre les malalties de transmissió sexual, sobre el riscos de prendre anticonceptius, els beneficis i riscos d’utilitzar preservatius, que és informació necessària i important per als adolescents.

Creiem que no se’ns dona prou informació, ja que és un tema tancat i tabú per als adolescents. Ens agradaria que poguéssim parlar amb naturalitat d’aquest tema.

El tema de la pubertat s’hauria de començar a parlar a 5è o 6è de primària, ja que hi ha moltes noies que es desenvolupen aviat i els hi fa vergonya explicar-ho. 

Nosaltres pensem que aquest tipus de xerrades s’haurien de fer més sovint i tractar més a fons a partir de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) perquè el tema comenci a ser més introductori i perquè deixi de fer por parlar-ne. Com a mínim, creiem que s’han de fer una o dues xerrades d’educació sexual per trimestre, cada cop de manera més didàctica amb jocs, curiositats, i experiències reals.

Redactors Juniors

, , ,
close