Les classes presencials amb ordinador són millors

Per: Queralt Compte, Laura Bisbal, Berta Roset

Actualment, a causa de la situació de la pandèmia, els centres i els alumnes han hagut de canviar la manera tradicional d’estudi a la digital, fins i tot en alguns moments s’ha hagut de fer ensenyament a distància, és a dir telemàtic. Així i tot, hi ha gent que encara prefereix les classes presencials amb llibres, però també hi ha gent que creu que són millors les classes amb ordinadors. Com tot, hi ha avantatges i desavantatges.

Per una banda, és cert que les classes digitals i a distància són més pràctiques; en canvi, els alumnes han de ser més autònoms a casa per fer la feina i això els pot ajudar molt a aprendre sense tanta ajuda, sent inclús més independents. Això també té desavantatges, perquè a l’estar a casa, els alumnes no mostren tant interès i tenen més distraccions.

Fer classe tradicional amb llibres ha sigut una manera d’ensenyar des de fa molts anys i això vol dir que ha estat eficient. Haver d’anar cada dia a classe fa que tinguis una rutina més marcada, anant cada dia a l’escola i treballar en el moment que marca l’horari, amb un professor i llibres que fa que estiguis més concentrat escoltant. Fent classes online pots treballar a qualsevol lloc i a qualsevol moment, i a vegades és difícil, perquè depèn de la voluntat de cada estudiant.

En conclusió, potser el millor són les classes presencials però utilitzant al màxim els recursos digitals.